حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

رهن و اجاره20 متریتجاری
رهن15,000,000تومان100,000تومان/هر ماه
رهن و اجاره20 متریتجاری

رهن اجاره مغازه ، تجاری

استان خراسان رضوی، مشهد، لادن، ایران

متر مربع: 20

مغازه

رهن15,000,000تومان100,000تومان/هر ماه

متر مربع: 20

مغازه

رهن و اجاره
30,000,000تومان200تومان/ماهانه
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان دو خوابه

استان خراسان رضوی، مشهد، منطقه 9، بلوار پایداری، ایران

تخت: 2مترمربع: 80

آپارتمان

جواد رحمتی

5 ماه پیش

30,000,000تومان200تومان/ماهانه

تخت: 2مترمربع: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

رهن و اجاره
7,000,000تومان620تومان/ماهیانه
رهن و اجاره

اجاره تجاری ، اداری

رهایی، منطقه 9، مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

خوابگاه: 1مترمربع: 70

اداری, مغازه

جواد رحمتی

5 ماه پیش

7,000,000تومان620تومان/ماهیانه

خوابگاه: 1مترمربع: 70

اداری, مغازه

5 ماه پیش