حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

محمدرضا پور احمد

در گروه راه خانه

مشاور شما در زمینه :

  1. خرید، فروش، رهن و اجاره
  2. مسکن و شهر سازی
  3. سرمایه گذاری در زمینه املاک و مشاغل زود بازده

مخاطب محمدرضا پور احمد

ویژه
فروشویژهآپارتمانفروشی
210,000,000تومان
فروشویژهآپارتمانفروشی

فروش آپارتمانی صیاد شیرازی

استان خراسان رضوی، مشهد، میدان صیاد شیرازی، ایران

تخت: 2وان: 1

آپارتمان

210,000,000تومان

تخت: 2وان: 1

آپارتمان

فروشآپارتمانفروشی
155,000,000تومان
فروشآپارتمانفروشی

آپارتمان فروشی صیاد شیرازی

استان خراسان رضوی، مشهد، صياد، ایران

آپارتمان

155,000,000تومان

آپارتمان

ویژه
فروشویژهفروشیگلنگی
1,360,000,000تومان
فروشویژهفروشیگلنگی

فروش ملک گلنگی

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار حافظیه، ایران

تخت: 15: 444

آپارتمان, گلنگی

1,360,000,000تومان

تخت: 15: 444

آپارتمان, گلنگی

ویژه
فروشویژهآپارتمانفروشی
470,000,000تومان
فروشویژهآپارتمانفروشی

فروش آپارتمان نوساز

استان خراسان رضوی، مشهد، صياد، ایران

تخت: 3حمام: 3متر مربع: 232

آپارتمان

470,000,000تومان

تخت: 3حمام: 3متر مربع: 232

آپارتمان

فروشآپارتمانفروشی
180,000,000تومان
فروشآپارتمانفروشی

آپارتمان فروشی

استان خراسان رضوی، مشهد، صياد، ایران

تخت: 2

180,000,000تومان

تخت: 2

رهن و اجاره20 متریتجاری
رهن15,000,000تومان100,000تومان/هر ماه
رهن و اجاره20 متریتجاری

رهن اجاره مغازه ، تجاری

استان خراسان رضوی، مشهد، لادن، ایران

متر مربع: 20

مغازه

رهن15,000,000تومان100,000تومان/هر ماه

متر مربع: 20

مغازه

فروش
160,000,000تومان
فروش

فروش آپارتمان دارای مغازه

استان خراسان رضوی، مشهد، کوی آب و برق، صیاد شیرازی، ایران

مترمربع: 85

آپارتمان, مغازه

160,000,000تومان

مترمربع: 85

آپارتمان, مغازه

فروش
500,000,000تومان
فروش

فروش آپارتمان دارای مغازه و انبار

استان خراسان رضوی، مشهد، کوی آب و برق، صیاد شیرازی، ایران

: 110

آپارتمان

500,000,000تومان

: 110

آپارتمان

ویژه
فروشویژه
900,000,000تومان
فروشویژه

فروش خانه ویلایی

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد، ایران

خوابگاه: 1وان: 1متر مربع: 250

ویلایی

900,000,000تومان

خوابگاه: 1وان: 1متر مربع: 250

ویلایی

فروش
160,000,000تومان
فروش

فروش آپارتمان دارای مغازه

استان خراسان رضوی، مشهد، کوی آب و برق، صیاد شیرازی، ایران

: 85

آپارتمان

160,000,000تومان

: 85

آپارتمان